ריפוי מרחוק

המטרה של טיפול מרחוק בוורטקסהילינג היא לאפשר למטפל לשלוח טיפול ממיקום גיאוגרפי אחד בעוד שהמטופל נמצא במקום אחר. בתור מטפלת ב-וורטקסהילינג® , אני מסוגלת ליצור ולשמור על מרחב אנרגטי יציב, על מנת לעבוד עם אדם שאינו נמצא באופן פיזי באותו חדר איתי.

המרחב שנוצר באופן מודע נקרא "פער" או "מרווח". זהו מרחב של זמן לא-לינארי. הוא אינו מכיל "שום זמן ושום מרחב" או בהתאמה, "כל הזמן וכל המרחב". בתוך ה"פער" הזה מתרחשת העברה נקיה של האנרגיות ומשודרת לאדם בזמן ובמיקום מיועד באופן מודע. מאחר ומרחב ממדי זה נמצא בזמן לא-לינארי, אפשר לעשות את העבודה ואז לשלוח אותה קדימה או אחורה בזמן כמו גם לכל מיקום גיאוגרפי.

טיפול מרחוק בוורטקסהילינג פורץ את מגבלות הקיום הפיזי שלנו ומאפשר לנו להתנסות במרחבים ממדיים אחרים. לפיכך, יש לאנשים הגרים במיקומים גיאוגרפיים שונים מזה של מטפל, הזדמנות לקבל ולחוות את הטיפול. המודעות למרחב ממדי זה מוזכרת בהרבה מסורות של ילידים , תורות של מדיטציה, ובעולם פיזיקת הקוואנטום. מתייחסים אליו בשמות אחרים כמו 'הריק' או 'מרחב ואקום' וכו'.

נקודת המפתח לציון בתיאור זה היא שהעבודה לא משתנה במאום כשהיא משודרת לאדם שמקבל את טיפול התדרים. התהליך האנרגטי מדויק וטהור בצורתו.

אנחנו נקבע מועד מתאים לקבל את הטיפול, דרך אימייל או שיחת טלפון. אפשר לקבוע התכוונות לטיפול אם בוחרים, והטיפול נעשה לפי מה שסוכם מראש. מעקב אחרי הטיפול נעשה דרך אימייל או שיחת טלפון.
 

* וורטקסהילינג® הינו סימן רשום על שם ריק ויינמן. כל הזכויות שמורות. מופיע כאן ברשות